2009 VAN Yerel Secim Sonuclari

gibi bir isteğim vardır. 2009 yerel seçimleri Türkiye’nin her bölgesinde yoğun bir şekilde gözlemlenmiştir. Özellikle iktidar partisi AK Parti’nin kazanan için tek başına hakimiyet göstereceği artan seçim beklentisi, Kürt partilerinin %10 barajının aşılarak Meclisteki temsilinin sağlanması tartışmalarının da arttırdığı bir atmosferde, Türkiye üzerinden halk tarafından yoğun ilgi toplayan 2009 Van Yerel Seçimleri gerçekleşti. Seçimlerin hemen ardından AK Parti yüzde 70.73 oyla ortalamacın çok üzerinde sandık başına düşen oyu alarak tek başına hakimiyetini inandırıcı biçimde kanıtlarken, Sosyalist Enternasyonalist Kurtuluş Partisi (SEKP) de %4.28 ile %10 barajını aşarak Meclise katılma hakkını elde etti. Diğer partiler kaybederken, bu seçimler Anayasa müdahalesine ve referandum sürecinin etkisini destekleyerek tarihe geçti. Seçimler sürecine gösterilen ilgi coşku ve katılımın yüksek olması Cumhuriyet tarihinin akılla hatırlanacak yeni bir sayfasının daha açılmış olduğuna işaret ediyordu. Gözlemci kuruluşlar seçimlerin sürecinin muazzam yakından takip edildiğini söylediler ve sağlamış oldukları memnuniyet ifadesiyle AK Parti’nin başarısına da odak çekti. Özellikle Merkezi Yönetim Reformu projesinin hayata geçirilmesi yönünde duyulan güven olumlu bildirilerden dolayı arttı. Milletvekili seçimleri sonuçlarında elde edilen farklı gruplardaki kavranan başarı yaşanan seçimlerinçok demokratik ve adaletli biçimde yürütüldüğü düşüncesinin güçlenmesine neden oldu. Van 2009 yerel Seçimleri sonuçlarına bakıldığında belli ki, bu seçimlerin başarıya ulaşma çabaları doğru yanda olmuştur. Sonuçlar öncelikle, insanların genel olarak demokratik sürece olan güveninin arttığını ortaya koyuyor. İkinci olarak sonucunda belirlenen farklı gruplara bakıldığında, iyi iletişim ve istekler paylaşılmasının sağlanacağı, verimli ve etkili bir liderlik modelinin ortaya çıkacağı anlaşılabiliyor. Üçüncü olarak, bu seçimlerdeki kutlanan geleneksel değeri el sıkışmak, sıcak samimi sohbetler paylaşmak ve bunların kesintisiz devam edeceği düşüncesi destekleyicidir. En son olarak, bireysel çabaların, gruplararası ilişkilerin ve kıvılcımların, kalıcı iyi niyet üzerinde kurulacak beraberliklerin uygun biçimde gelişmesi desteklenmektedir. Van 2009 Yerel Seçimleri diğer yerel seçimler gibi, ortak hedeflere ve ortak amaca doğru hareket etmeyi temel alan demokrasi sürecinin gücünü teyit eden önemli bir anı haline gelmiştir. Özellikle meclise girmesi için herhangi bir baraj olmadan %10’dan fazlasına ulaşan SEKP için bu seçimlerin üstesinden gelmek için değerli bir başlangıç olarak nitelendirilmiştir. Bu başarı sayesinde Kürt topluluğu da, son yıllarda çok azalarak düştükleri meclis koltuklarına dönebilmiştir. 2009 Van Yerel Seçimleri bir kutlama vesilesi olarak Türkiye üzerinde olumlu değişiklikleri ortaya çıkarmış ve boşalan diyalog köprülerini yeniden onarcık etmiştir.

Yorum yapın