2009 BURDUR Yerel Secim Sonuclari

istiyorsanız, öncelikle Burdur şehrinin tarihçesini ve son yerel seçimler hakkındaki bilgileri araştırmanız gerekiyor. Ayrıca, seçim sonuçlarını incelemek için yetkililerden ve siyasi partilerden de destek alabilirsiniz. Burdur, Türkiye’nin batısındaki büyük bir illerinden biridir. İl merkezi olan Burdur kenti, 23 ilçe ile birlikte coğrafik bölgesinde yoğun nüfusa sahiptir. 2009 yılındaki yerel seçimler, kamu idaresini yönetecek belediye başkanlarının seçimi için halk tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 3 Mayıs 2009 tarihinde açıklanmıştır. Bu seçimlerde elde edilen sonuçlar; Atak Menemutoğlu (AK Parti)’nun belediye başkanı adayı olarak seçildiği görüldü. Bu arada, Sevim Akcan ise CHP adayı olarak belediye başkanlığına seçilmişti. Ayrıca, hem kentin genelinde hem de ilçelerdeki seçimde AK Parti aleyhtarının çoğunlukta olmasıyla birlikte genel olarak halkın CHP’ye olan destek oranı da oldukça üst düzeydi. 2009 yerel seçimlerinin Burdur’da etkili olacağını düşünen vatandaşlar da vardı. Ekonomik olarak kendisine katkıda bulunmuş olan yerel yöneticilerin yanı sıra kamusal hayata karşı yeterli ilgi, destek ve yardım olmasını isteyen vatandaşlar bu seçimlerle kente katkı sunmayı beklediler. Farklı kurumsal grupların ve siyasi partilerin zaman zaman birlikte çalışabileceği, merkezi ve yerel düzeyde çok sayıda fonksiyonel etkinlik geliştirilmesini hedefleyen projeler sunmasını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, kentte insani kaynakların modellenmesini ve gelecekteki planlamaların kişisel çabalarının da desteklenmesini sağlayacak politikaların geliştirilmesine yardımcı olmak için çaba sarfedildi. Yerel seçimlerin Burdur için çok etkili olduğunu ifade etmek mümkündür. Yeni belediye başkanı ve meclisin iyi planlarla kentin üretime, ekonomiye, turizme ve sosyal gelişimine büyük katkıda bulunacağına inandırıcıdır. Seçimler yapıldıktan sonra çok sayıda vatandaş Burdur’dan memnuniyetini dile getirmiştir. Halkın desteği ile yeni başkanlar ve yönetimler cesaretlenerek kentin hareket halinde olmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yapma teşebbüsündedirler. Bu tür faaliyetler kentin sürdürülebilir bir büyüme potansiyeline sahip olması açısından önemlidir.

Yorum yapın