2007 Secimleri Odp 2007 Genel Secim Sonuclari

gerekiyorsa; 2007 Türkiye genel seçimleri, 12 Kasım 2007 tarihinde yapılan bir meclis seçimi oldu. Seçimler toplam 550 milletvekilinin seçileceği 22. meclisin için gerçekleşti. Seçimleri kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DYP ve DSP tarafından oluşturulan bir koalisyon hükümeti idi. Seçim sürecinde toplam 39 parti katıldı. Genel seçimde yaklaşık 46 milyon seçmen oy kullandı ve oran % 76,8 oldu. CHP lideri İsmet İnönü’nün başkanlığında oluşturulan koalisyon hükümeti 332 milletvekilini aldı. Sonuç olarak, yeni meclis, ülkenin nüfusu da dahil olmak üzere, düzenli ölçüler arasında denge haline geldi. Bununla birlikte, alınan milletvekili sayısı önceki meclisten 7 daha azdı. Seçimlerde CHP, DYP, DSP, ANAVATAN, BBP, GP ve YTP’den milletvekili adayları yarıştı. Birçok temel sorunlara erişim hedefleri arasında ekonomi politikalarının reformu, kişisel refahın artırılması, koruyucu ve uygulayıcı hükümetin güçlendirilmesi, gelir dağılımının dengelenmesi ve toplumsal cinsiyet farkına dayalı eşitlik vardı. Reformcu arayışlardan sonra Türkiye’de eksikliklerin kaynakları ortaya çıkmaya başlayacak ve çözümler geliştirilecektir. Seçim çerçevesinde sosyal haklardan Laik medeni kanuna, toplumda gerginlikleri gidererek demokratik kurallara geçmeye çalışıldı. Yeni meclisin sosyal haklar, sağlık ve diğer alanlardaki güvencelere kaynaklık etmesi için çalışmalara yoğunlaşılması planlandı. Sonuç olarak, 2007 yılında yaşanan genel seçimler, ülkedeki siyasi alanlar için yeniden yapılanma arifesindeydi ve bozulmuş güveni yeniden inşa etmeyi amaçladı. Yeni seçilen meclis, ilgili ülke için tekrar onurlu bir nitelik kazandırmayı umduğu hedefleri takip ederek, kısa ve uzun vadeli güvencelerin gereği olarak hem ekonomik hem de siyasi anlamda devrimsel değişiklikler yaptı.

Yorum yapın