1999 Secimleri Depar 1999 Genel Secim Sonuclari

1999 seçimleri, Türkiye’nin son yedi yıldaki ikinci genel seçimlerinden biridir. Seçimler 28 Haziran 1999’da yapıldı ve DSP tarafından Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Refah Partisi kazandı. Refah Partisi 349 milletvekilinden oluşan Meclis’te 282 tanesiyle çoğunluğu elde etti. Sonuçların açıklamasından, bu sonuçlar neoliberal bankacılık, düşük vergilendirme ve piyasa ekonomisi politikalarını destekleyecek siyasi partilere giden işaret edilmiş oldu. Geçtiğimiz yıl Refah Partisinin liderliğindeki Halkoylaması arkasında yatan eylem , partinin popülist mülahazalarla desteklenmesine katkıda bulundu. Oylama sırasında CHP ( Cumhuriyetçi Halk’, MHP (” Milliyetçi Hareket Partisi”de halkoylamasını destekledi . Eski Başbakan Necmettin Erbakan dahil eski Refah liderleri herhangi bir adayı desteklemedi ancak mevcut partiyi ve onun isteklerini koruyup kollamaya çalıştılar. Seçimlerde Ecevit’in Demokratik Sol Partisi (DSP), 22,2% oy aldı ve 175 milletvekiliyle en büyük parti durumuna geldi. Refah Partisi 21,4% oy aldı ve 32 madde arttırma ve 181 milletvekili ile hükümetin temelini oluşturdu. Halk Varlığı bunu yardımcı olmaya karar verdi ve sandalyelerden 24 milletvekili de kazandı. Diğer partilerin destekleriyle, Refah Partisi o zaman Türkiye’de en büyük parti haline geldi. 28 Haziran 1999’da seçimlerde 6 parti meclise girdi. Refah Partisi 282 Milletvekili; DSP 175; (Halk Varlığı-) HP 24; Anavatan Partisi 18; Doğru Yol Partisi 17 ve Demokrat Parti 3 ile toplamda 349 milletvekili almaya yetti. Türkiye’nin politik tablosu, seçimlerden hemen sonra köklü değişiklikler yaşadı. Refah Partisi ve DSP, milliyetçi, sosyal iktisadi ve gereğinde askeri oligar?ide olan kontrol sağlamak amacıyla koalisyon oluşturarak yeni hükümet kurdu. Oligarşi, daha incelmiş bir biçimde askeri, finans ve siyasi kültürün etkilerini taşıdı ve dışında kalan hükümeti dışlandı. Koalisyon hükümeti, ekonomik liberalizasyonu teşvik etmek, kamu personelinin sayısını azaltmak, çevrenin korunmasına odaklanmak ve reformlara dayanmak üzere ticari ilkeleri geliştirmek için girişimlerde bulundu. Türkiye’nin 1999 seçim sonuçları tarafından güçlendirilen finansal ekonominin neredeyse üç yıl sonra , 2002 seçim sonuçlarında CHP ve MHP (+ ANAP) ‘in oluşturduğu koalisyon hükümeti tarafından bozulmuştu. Ancak 2009 seçimlerinde meydana gelen siyasi kaymalar, menfaat grupları ve yeni partileri bu kez Refah Partisinin geri döneceğine işaret ediyordu. 2019 seçimlerinde gerçekleşen olası değişiklikler gösteriyor ki, bu trend sürüyor. Fakat, 1999 seçimlerinin Türkiye için siyasi bakımdan özgürlük getirdiği tescillenmiştir; çünkü bütün partiler en azından işlevsel ve yararlı durumda kaldılar.

Yorum yapın