01 ekim bim

[ad_1]

Ekim BİM, Bilgi İşlem Merkezi’nin (BİM) 2030 Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girecek stratejik hedeflerini ifade eden bir yönetim aracıdır. BİM, kurumların verimliliğini ve çalışanlarının üretkenliğini artırmak için teknolojinin etkin kullanımını öngören bir yaklaşımdır. Ekim BİM, kurumsal kültür, tüm stratejik hedefler, stratejik kararlar, personel planlaması ve performans yönetimi gibi çok sayıda konu ve hedefi kapsamaktadır. Ekim BİM, kurumsal kültür ve stratejik hedefler çerçevesinde uygulanacak politikaları, prosedürleri ve süreçleri tanımlar. Kurumların, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çalışanlarının üretkenliğini artırmalarını amaçlayan Ekim BİM, çalışanların performanslarının yönetilmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları sunmaktadır. Kurumlar, Ekim BİM aracılığıyla çalışanların verimliliğini ve kurumsal kültürünü geliştirerek kar marjlarını artırabilirler.
[ad_2]

Yorum yapın