0 312 524 23 60

[ad_1]

312, 524, 23 ve 60 numaralarının bir araya getirilmesi, çoğu insan için çok anlamsız gibi gözükebilir. Ancak bu numaralar, programlama dillerinin temelini oluşturan ve “Kontrol Yapıları” olarak adlandırılan önemli kavramların birer örneğidir. Bu makalede, bu dört kontrol yapısının her biri hakkında ayrıntılı bir açıklama sunulacaktır.

Öncelikle, 312 numarasının, “if-else” kontrol yapısına ait olduğunu belirtmek gerekir. Bu kontrol yapısı, programcıların koşullu bir komutun yürütülmesini belirlemesine izin verir. Örneğin, programcı bir ifadesi yazdığında, yalnızca koşul doğru olduğunda belirli bir komutu çalıştırır. Aksi takdirde, koşul yanlış olduğunda, koşulun başka bir komutun çalıştırılmasını sağlayacak şekilde değiştirilebilir.

524 numarası, “döngü” olarak adlandırılan bir kontrol yapısının örneğidir. Döngüler, programcıların belirli bir komutu birkaç kez tekrarlayarak çalıştırmalarını sağlar. Örneğin, programcının bir dizi değerleri işlemesi gereken bir program yazması gerekiyorsa, programcı döngüyü kullanarak her bir değer için aynı kodu tekrar tekrar çalıştırabilir.

23 numaralı kontrol yapısı, “fonksiyonlar” olarak adlandırılır. Fonksiyonlar, programcıların bir kod bloğunu bir kez yazmalarına ve bu kod bloğunu birden çok kez kullanmalarına izin verir. Örneğin, programcının belirli bir kod bloğu herhangi bir sayıda kez kullanması gerekiyorsa, aynı kod bloğunu sadece bir kez yazmak ve bu kod bloğunu istenilen herhangi bir yerde çağırmak isteyebilir.

Son olarak, 60 numaralı kontrol yapısı “diziler” olarak adlandırılır. Diziler, programcıların birden çok değerleri saklamalarını ve bu değerleri farklı şekillerde kullanmalarını sağlar. Örneğin, programcının belirli bir dizi değerleri hesaplaması gerekiyorsa, aynı kod bloğunu bu değerleri içeren dizi içinde tekrar tekrar çağırarak kullanabilir.

Bu makalede, 312, 524, 23 ve 60 numaralarının her biri hakkında ayrıntılı bir açıklama sunuldu. Her biri, programlama dillerinin temelini oluşturan ve “Kontrol Yapıları” olarak adlandırılan önemli kavramlardır. İf-else, döngüler, fonksiyonlar ve diziler, programcıların programlarını daha verimli ve etkili bir şekilde yazmalarına yardımcı olan kontrol yapılarıdır.
[ad_2]

Yorum yapın